REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft topleft
topright

Dále se také podívejte na :
Česká republika - Německo - Polsko - Belgie - Rakousko - Chorvatsko - Itálie - Slovensko - Lucembursko - Francie - Dánsko - Švédsko - Nizozemí


Mýto v Polsku

vlajka_pl

Mýtné dálnice v Polsku
Zdroj obrázku: www.viatoll.pl
Aktuálně:

REKLAMACE V SYSTÉMU VIATOLL

31.10.2012

Všechny dotazy uživatelů systému jsou analyzovány individuálně a postup verifikace zaručuje, že nikdo z uživatele nebude hradit finanční náklady v případě nedostatků např. s vadně fungující jednotkou.

Chcete-li jako uživatel systému viaTOLL podat reklamaci nebo zadat dotaz, můžete k tomu použít jednu z následujících forem kontaktu:
 • Formulář „Oznámení problému“, který naleznete v panelu Obsluha klienta (po přihlášení na stránce www.viatoll.pl)
 • E-mailovou zprávou odeslanou na adresu info@viatoll.pl
 • Telefonátem na telefonické klientské oddělení (telefonické oddělení poskytuje informace v polštině, angličtině, němčině a ruštině):
 • 1) 800 101 101 (bezplatná telefonní linka pro pevné linky na území Polska)
  2) 48 22 521 10 10 (pro mobilní telefony a zahraniční telefonáty zpoplatněno podle sazeb operátora)

 • Zprávou zaslanou prostřednictvím faxu na číslo +48 22 521 10 11
 • Dopisem odeslaným na adresu: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
 • Osobní návštěvou klientského oddělení nebo distribučního oddělení.

 • Úplný popis postupu reklamace naleznete v sekci Obsluha Klienta.
  Odvolání proti správní pokutě, kterou uděluje Inspekce silniční dopravy (Inspekcja Transportu Drogowego) musíte podat v Hlavním inspektorátu silniční dopravy (Główny Inspektorat Transportu Drogowego).

  Zdroj informací:www.viatoll.pl

  SÍŤ ZPOPLATNĚNÝCH SILNIC VIATOLL BUDE ROZŠÍŘENA OD ČERVENCE 2012

  aktualizováno dne 25.5..2012

  Ministerstvo dopravy, stavebnictví a mořského hospodářství zveřejnilo návrh „Vyhlášky rady ministrů, která mění vyhlášku o silnicích I. třídy nebo jejich úsecích, na kterých je vybíráno elektronické mýtné, a výši sazeb elektronického mýtného“ [odkaz]. Podle návrhu vyhlášky by od 1. července 2012 měla být v Polsku rozšířena síť zpoplatněných silnic o další úseky.

  Vyhláška předpokládá, že budou k síti viaTOLL připojeny následující úseky silnic:

  1) rychlostní silnice S7 v úseku Elblag – uzel Pasłek-Północ;

  2) silnice I. třídy č. 91 v úsecích:

 • křižovatka se silnicí I. třídy č. 6 – uzel Nowe Marzy,
 • křižovatka s rychlostní silnicí S5 – Łysomice (křižovatka se silnicí II. třídy č. 552),


 • 3) silnice I. třídy č. 92 v úsecích:

 • Września – hranice města Konin,
 • hranice města Konin – Łowicz (křižovatka se silnicí I. třídy č. 2 a č. 14).


 • 4) silnice I. třídy č. 94 v úseku Radzikowskiego – uzel Modlniczka.

  Níže naleznete mapku sítě zpoplatněných silnic, která je rozšířena o výše uvedené úseky.
  nákladní

  Zdroj informací:www.viatoll.pl

  Systém viaTOLL je povinný pro všechna motorová vozidla a jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny.

  • Elektronický mýtný systém VIATOLL- Od 1. července 2011 bude každý uživatel cestující automobilem nebo soupravou vozidel o celkové přípustné hmotnosti vyšší než 3,5 tuny anebo autobusem bez ohledu na jeho celkovou přípustnou hmotnost po síti placených silnic povinen zaplatit mýtné elektronickým výběrem.

  • Do systému se může zaregistrovat již dnes na této stránce Viatoll. Zároveň si již v předstihu obstarejte svůj Viabox, který musí mít všechna vozidla s povinností platit elektronické mýtné, kauce na Viabox je 120 zlotých. Distribuční místa

  Jak systém funguje?

  Sytém viaTOLL bude také fungovat na placených dálnicích a vozidla, která budou vybavena elektronickou jednotkou viaBOX, budou moci využít vyznačených pruhů elektronického výběru mýtného.

  Systém viaTOLL je založený na technologii bezdrátové komunikace s krátkým dosahem. Tento systém se skládá z několika prvků a jeho fungování je nejlepší představit si takto:

  Nad silnicemi, které jsou zpoplatněné, se nacházejí mýtné brány vybavené anténami. Antény umožňují komunikaci mezi systémem a viaBOXem nainstalovaným ve vozidle. Pokaždé, když vozidlo s viaBOXem projede pod mýtnou branou, odečte se poplatek za průjezd konkrétního úseku placené silnice. Řidič dostane oznámení jedním signálem z viaBOXu. Proces odečtu částky probíhá zcela automaticky bez nutnosti zpomalování rychlosti vozidla nebo dokonce zastavení.

  Systém viaTOLL bude povinný pro všechna vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny a autobusy, nezávisle na jejich celkové hmotnosti v souladu se Zákonem ze dne 7. listopadu 2008 o změně zákona o veřejných cestách a některých jiných zákonech, elektronický výběr mýtného bude platit v Polsku na placených dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných silnicích I. třídy. Všechny výnosy ze systému viaTOLL jsou určeny pro Celostátní silniční fond a budou určeny k dalším investicím pro výstavbu silniční sítě v Polsku a modernizaci stávající silniční infrastruktury. Níže je uvedena prezentace vozidel, od kterých bude vybíráno mýtné za průjezd síti placených silnic .  Porušení povinnosti

  V případě jakéhokoliv porušení uhrazení elektronického mýtného tj. vozidlo není registrováno v systému viaTOLL, dále při nesprávné instalaci viaBOXu, nesprávné kategorizaci vozidla při registraci, vjezdu na placený úsek bez uhrazení poplatku apod. Budou uloženy pokuty stanovené ve změně zákona o veřejných silnicích v čl. Zákona ze dne 7. listopadu 2008 o změně zákona o veřejných silnicích a některých jiných zákonech.

  Sazby mýtného

  Sazby elektronického mýtného pro státní silnice třídy A a S nebo jejich úseky, ve kterých se vybírá elektronické mýtné

  kategorie vozidla Sazba elektronického poplatku za průjezd 1 km státní silnice (v PLN)
  Třídy vozidel v EURO v závislosti na emisních limitech (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5
  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) nad 3,5 t a pod 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20
  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) alespoň 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27
  Autobusy bez ohledu na maximální přípustnou hmotnost 0,40 0,35 0,28 0,20


  Sazby elektronického mýtného pro státní silnice třídy GP a G nebo jejich úseky, ve kterých se vybírá elektronické mýtné

  kategorie vozidla Sazba elektronického poplatku za průjezd 1 km státní silnice (v PLN)
  Třídy vozidel v EURO v závislosti na emisních limitech (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5
  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) nad 3,5 t a pod 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16
  Motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností (2) alespoň 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
  Autobusy bez ohledu na maximální přípustnou hmotnost 0,32 0,28 0,22 0,16


  (1) V souladu s ustanovením směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel (Úř. věst. EU L 76 ze dne 6.4.1970, str. 1, ve znění pozdějších změn; Úř. věst. EU Polské zvláštní vydání, kapitola 13, sv. 1, str. 64, ve znění pozdějších změn), směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. EU L 187 ze dne 20.7.1999, str. 42, ve znění pozdějších změn; Úř. věst. EU Polské zvláštní vydání, kapitola 7, sv. 4, str. 372, ve znění pozdějších změn), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o schvalování typu těžkých motorových vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek (Euro IV a V) (Úř. věst. EU L 275 ze dne 20.10.2005, str. 1, ve znění pozdějších změn) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. EU L 171 ze dne 29.6.2007, str. 1, ve znění pozdějších změn). (2) Maximální přípustná hmotnost včetně maximální přípustné hmotnosti přívěsu (návěsu).  viaBOX

  Aby bylo možné využít síť placených silnic a dálnic, zahrnutých do systému viaTOLL, je nutné povinně vybavit vozidlo malým elektronickým zařízením „viaBOX“, které se umístí na palubní desku. Při průjezdu vozidla pod mýtnou bránou vyšle tato jednotka informace o vozidle do speciálních čipů, které jsou umístěny na mýtné bráně, a tak se vypočítá příslušný poplatek za průjezd po placených úsecích silnic. Prvním krokem k získání elektronického zařízení viaBOX je registrace. Poté bude majiteli vozu předložena k podpisu smlouva o koupi a majitel zařízení dostane po zaplacení kauce. Instalace je velmi jednoduchá. Via BOX se přilepí na vnitřní stranu předního skla vozidla pomocí oboustranných náplastí, které jsou přiloženy v balení. Uvnitř balení je mimo jiné i podrobný návod a obsahuje také podrobnější informace o manipulaci a fungování viaBoxu. Elektronická jednotka pracuje na baterie, proto nemusí být připojena k elektrické zásuvce ve vozidle. ViaBOX může být používán pouze v registrovaném vozidle.

  Aby nedošlo k omylům s palubními jednotkami pocházejícími z jiných zemí, viaBOX je označený logo Systémem viaTOLL.

  Obdržení viaBOXU

  Než řidič začne používat síť placených silnic je nutné, aby se zaregistroval v systému viaTOLL. Tuto registraci lze provést buď v klientských odděleních společnosti viaToll nebo v jejích distribučních odděleních. Od 2.května 2011 bude možné se předběžně registrovat pomocí naší webové stránky nebo pomocí speciálně zřízeného telefonického oddělení pro klienty. Povinností řidiče nebo majitele vozidla bude předložení příslušných dokladů. Samotná registrace vozu je bezplatná. Pouze elektronické zařízení viaBOX lze obdržet až po zaplacení kauce.

  Pokud majitel již toto elektronické zařízení viaBOX nebude potřebovat, bude ho moci vrátit do distribučního nebo klientského oddělení. Podmínkou vrácení kauce je řádně uhrazené mýtné a předložení příslušných dokladů, které majitel vozidla předložil při registraci.

  Montáž jednotky viaBOX
  V balení společně s elektronickou jednotkou viaBox bude přiložen návod k obsluze. Návod je v devíti jazycích (polském, anglické, běloruském, českém, litevském,slovenském, německém, ruském a ukrajinském).

  Systém viaTOLL pro lehká vozidla
  Systém viaTOLL je systém elektronického výběru mýtného platný na vybraných úsecích polských silnic. Nejpozději do 1. ledna 2012 bude Systém viaTOLL zpřístupněn řidičům lehkých vozidel, kteří budou moci za jízdu po daných dálničních úsecích zaplatit elektronicky. Řidiči těchto vozidel se budou moci sami rozhodnout, zda chtějí za přejezd platit hotově na místech výběru mýtného, nebo elektronicky v rámci Systému viaTOLL.

  Systém viaTOLL momentálně nezahrnuje výběr mýtného na dálničních úsecích, které nespravuje Národní dálniční společnost. Výběr mýtného za jízdu po úsecích ve správě soukromých subjektů v rámci koncese bude probíhat v souladu s dosavadními pravidly. Níže uvádíme seznam daných dálničních úseků.

 • Dálnice A1 - úsek Rusocin - Nowe Marzy (www.a1-autostrada.pl)
 • Dálnice A2 - úsek Konin - Nowy Tomyśl (www.autostrada-a2.pl)
 • Dálnice A4 - úsek Kraków - Katowice (www.autostrada-a4.pl)

 • Další informace naleznete na: www.viatoll.pl


  A1 dálnice – z Rusocin do Nowe Marzy
  Mýtný systém dálnice A1 je tzv. uzavřený typ a mýtné je vybíráno u výjezdu v mýtných branách.
  Mýtné stanice s výjimkou hlavního mýtného prostranství umístěného v hlavním dálničním koridoru jsou umístěny na příjezdových a výjezdových cestách dálničních křižovatek. Podél A1 je situováno 7 mýtných prostranství, 6 znich bylo součástí první etapy výstavby: Rusocin, Stanisławie, Swarożyn, Pelplin, Kopytkowo a Nowe Marzy. Poslední sedmá stanice Warlubie bude dostavěna k pozdějšímu datu.
  U vstupní mýtné brány održíte jednosměrnou jízdenku, kterou si musíte uchovat po celou trasu dálnice. U výjezdu zaplatíte mýtné, které se vypočítá z emisní katagorie vozu a délky ujeté trasy. V případě, že během, nebo na konci cesty budete přistiženi bez platné jízdenky budete pokutování v nejvyšší možné sazbě mýtného pro danou dálnici.

  Sazby mýtného:
  Mýtná kategorie 1: motocykly a vozidla se dvěmi nápravami
  Mýtná kategorie 2: vozidla se dvěma nápravami s ních alespoň jedna je uzpůsobena pro dvojkola, nebo vozidla se dvěma nápravami a přívěsným vozíkem.
  Mýtná kategorie 3: vozidla se třemi nápravami, nebo vozidla se dvěmi nápravami z nichž alespoň jedna má dvojkola a přívěsný vozík.
  Mýtná kategorie 4: vozidla s více než třemi nápravami, vozidla se třemi, nebo více než třemi nápravami a přívěsným vozíkem.
  Mýtná kategorie 5: vozidla, která nezapadají do předešlých kategorií, nebo vozidla, která svými rozměry a váhou odpovídají kategorii nadměrné.


  Základní Sazby v PLN včetně DPH:
  Mýtná kategorie 1: 0.16
  Mýtná kategorie 2: 0.38
  Mýtná kategorie 3: 0.38
  Mýtná kategorie 4: 0.38
  Mýtná kategorie 5: 0.16 * 10


  Sazby dle úseků v PLN včetně DPH:
  Kategorie 1 Rusocin Stanisławie Swarożyn Pelplin Kopytkowo Nowe Marzy
  Rusocin x 3,50 4,80 7,30 11,20 17,50
  Stanisławie 3,50 x 1,40 3,80 7,80 14,00
  Swarożyn 4,80 1,40 x 2,50 6,40 12,60
  Pelplin 7,30 3,80 2,50 x 3,90 10,20
  Kopytkowo 11,20 7,80 6,40 3,90 x 6,20
  Nowe Marzy 17,50 14,00 12,60 10,20 6,20 x


  Sazby dle úseků kategorie v PLN včetně DPH:
  Kategorie 2-4 Rusocin Stanisławie Swarożyn Pelplin Kopytkowo Nowe Marzy
  Rusocin x 8,20 11,50 17,30 26,70 41,50
  Stanisławie 8,20 x 3,30 9,10 18,40 33,30
  Swarożyn 11,50 3,30 x 5,90 15,20 30,00
  Pelplin 17,30 9,10 5,90 x 9,30 24,10
  Kopytkowo 26,70 18,40 15,20 9,30 x 14,80
  Nowe Marzy 41,50 33,30 30,00 24,10 14,80 x


  Sazby dle úseků kategorie v PLN včetně DPH:
  Kategorie 5 Rusocin Stanisławie Swarożyn Pelplin Kopytkowo Nowe Marzy
  Rusocin x 34,60 48,40 73,00 112,20 174,60
  Stanisławie 34,60 x 13,80 38,50 77,70 140,10
  Swarożyn 48,40 13,80 x 24,60 63,80 126,20
  Pelplin 73,00 38,50 24,60 x 39,20 101,60
  Kopytkowo 112,20 77,70 63,80 39,20 x 62,40
  Nowe Marzy 174,60 140,10 126,20 101,60 62,40 x


  Dálnice A2 - úsek Konin - Nowy Tomyśl


  Následující mýtné sazby platí na všech úsecích dálnice A2:

  1) Konin - Września
  Třída 1 motocykly a vozidla se dvěma nápravami 13 PLN
  Třída 2 vozidla se dvěma nápravami z nichž alespoň 1 je vybavena dvojitými koly, vozidla se dvěma nápravami a přívěsem a motocykly 27 PLN
  Třída 3 vozidla se třemi nápravami z nichž alespoň jedna je vybavena dvojitými koly s přívěsem 41 PLN
  Třída 4 vozidla s více než třemi nápravami a s přívěsem 63 PLN
  Třída 5 nadměrná vozidla 130 PLN

  2) Września - Poznań
  Třída 1 motocykly a vozidla se dvěma nápravami 13 PLN
  Třída 2 vozidla se dvěma nápravami z nichž alespoň 1 je vybavena dvojitými koly, vozidla se dvěma nápravami a přívěsem a motocykly 27 PLN
  Třída 3 vozidla se třemi nápravami z nichž alespoň jedna je vybavena dvojitými koly s přívěsem 41 PLN
  Třída 4 vozidla s více než třemi nápravami a s přívěsem 63 PLN
  Třída 5 nadměrná vozidla 130 PLN

  3) Poznań - Nowy Tomyśl
  Třída 1 motocykly a vozidla se dvěma nápravami 13 PLN
  Třída 2 vozidla se dvěma nápravami z nichž alespoň 1 je vybavena dvojitými koly, vozidla se dvěma nápravami a přívěsem a motocykly 27 PLN
  Třída 3 vozidla se třemi nápravami z nichž alespoň jedna je vybavena dvojitými koly s přívěsem 41 PLN
  Třída 4 vozidla s více než třemi nápravami a s přívěsem 63 PLN
  Třída 5 nadměrná vozidla 130 PLN


  Dálnice A4 - úsek Kraków - Katowice

  Do této doby zústává úsek Wrocław - Katowice dálnice A4 bez poplatků a to z toho důvodu, že nebyl plně zprovozněn systém výběru mýtného.
  V tomto úseku by mělo dojít ke změnám nejdříve v příštím roce.

  Mýtné Třída mýtného Kategorie vozidla Popis kategorie vozidla
  8 PLN 1 1 Motocyly a vozidla se dvěma nápravami
  13.50 PLN 2 se slevou 2 Vozidla se dvěma nápravami z nich alespoň jedna je vybavena dvojitými koly, vozidla se dvěma nápravami a s přívěsem
  3 Vozidla se třemi nápravami a vozidla se dvěma nápravami z nichž alespoň jedna je vybavena dvojitými koly a přívěsem
  24.50 PLN 2 4 Vozidla s více než třemi nápravami, vozidla se třemi nápravami a přívěsem, nadměrná vozidla
  5 Nadměrná vozidla


  ! Upozornění: Sazby zmíněné v tabulce jsou vybírány vždy 2x, jedná se o mýtný prostor Myslowice a Balice.!  Zdroj informací:www.gddkia.gov.pl


  image003
  Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
  který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


  NAŠI PARTNEŘI:


  Sdružení automobilových dopravců


  Internetový dopravní magazín


  logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:
  -


  REKLAMA

  Pneumatiky.cz  Nepřehlédněte:
  diety 2012
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  mýto ve Francii
  mýto v Nizozemí
  mýto v Belgii
  mýto v Lucembursku
  ADR
  INCOTERMS
  Dálniční známky
  Telefonní předvolby ve světě
  Výstavy a veletrhy
  Nově přidáno
  Ceny benzínu
  Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
  US_paleta
  EUR_paleta
  Počet obyvatel dle států
  Kódy států a světových měn
  Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
  Počasí
  Předpověď počasí
  Počasí - Satelit
  Autolékárnička 2011
  Světový čas, přehledně on-line
  Katalog logistických a dopravních stránek

  Odkazy:
  Truck v Praxi - server o nákladních vozech
  Sklady v Praxi - server o skladování
  Autodíly Brno
  Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
  Autopůjčovna Mělník


  sidebg2
  © Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
     Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy