REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft topleft
topright

Dále se také podívejte na :
Česká republika - Německo - Polsko - Belgie - Rakousko - Chorvatsko - Itálie - Slovensko - Lucembursko - Francie - Dánsko - Švédsko - Nizozemí


Mýto v Rakousku

vlajka_au

Mýtné dálnice v Rakousku
Zdroj mapy:www.go-maut.at

Fungování mýtného systému

Mýtné za vozidla s povolenou celkovou hmotností nad 3,5 t se vybírá plně elektronicky. Pro všechny účastníky to znamená plynulý provoz.

Od 1. ledna 2004 je v provozu mýtný systém, který umožňuje odvedení mýtného bez zastavování, popř. volby určitého jízdního pruhu. Tento systém funguje jednoduše: skládá se ze dvou komponent, které řidiči uvidí: mýtních portálů a přístrojů do vozidla, tzv. GO-Boxů, kterými musí být vozidlo vybaveno. Přístroj GO-Box je velký asi jako krabička cigaret. Zajišťuje pro vozidlo správné zpracování mýtného. Když vozidlo, na které se vztahuje povinnost platit mýtné, projíždí pod mýtním portálem, komunikuje tento malý přístroj, připevněný uvnitř vozidla na čelním skle s portálem pomocí mikrovln.

Částka mýtného se vyúčtuje dvěma způsoby: buď se v datové centrále ASFINAG Maut Service GmbH uloží zúčtovací data a zákazník uhradí mýtné následně způsobem, který si vybral – pomocí debetní, kreditní nebo tankovací karty, nebo se částka mýtného odúčtuje přímo z vkladu uloženého v GO-Boxu.

Přístroj ve vozidle – nebo-li GO-Box – má rozměry 110 x 66 x 27 mm a váží asi 100 gramů. Tyto přístroje se pronajmou za jednorázový manipulační poplatek pět Euro vč. 20% daně z obratu. Distribuce GO-Boxů probíhá především v přibližně 200 distribučních místech GO v Rakousku a příhraničí sousedících států.
Mikrovlnná technika je spolehlivá:

Tato technika, která se osvědčila na celém světě, zaručuje všem uživatelům pohodlné užívání a jednoduchý systém. Tento plně elektronický mýtní systém buduje společnost ASFINAG Maut Service GmbH pro všechna vozidla s nejvyšší povolenou celkovou hmotností nad 3,5 t. Ostatně na celém světě je to první celoplošný mýtní systém typu „ multilane free-flow“, který bude uveden do provozu. Mikrovlnná technologie systému je spolehlivá – úspěšně se používá v 28 zemích v Evropě, Asii, Latinské Americe a Austrálii a tato technologie se také stále vyvíjí. Rakouský odborník na technologie správy mýtného Kapsch TrafficCom dodává základní části tohoto systému "na klíč".

Mýtní portály

Elektronický mýtní systém umožňuje vypočítat mýtné, aniž by bylo nutné zastavit a nijak tedy neovlivňuje plynulost dopravy.
Akustický signál přístroje o velikosti krabičky cigaret umístěného ve vozidle - GO-Boxu- , informuje řidiče, že mýtné bylo řádně odúčtováno. Tento pohodlný způsob úhrady mýtného umožňují mýtní portály, na nichž jsou namontovány mikrovlnné antény. Při průjezdu vozidla pod tímto portálem komunikují antény s GO-Boxem ve vozidle. Mýtné se přitom odečte automaticky – buď z vkladu (Pre-pay), nebo datová centrála uloží zúčtovací data a zákazník zaplatí mýtné následně způsobem, který si vybral – debetní, kreditní nebo tankovací kartou (Post-pay). Výměna signálu mezi portálem a GO-Boxem probíhá ve vysokofrekvenčním pásmu a vlnové záření je minimální (podstatně slabší než u mobilu) a je tedy zcela nezávadné a nijak nepoškozuje zdraví.

Nový mýtný systém je tzv. otevřený systém: mýtní portály nemusí být na začátku či konci každého placeného úseku, nýbrž mohou být umístěny mezi přípojnými křižovatkami placené silniční sítě. Řidič vozidla, za které se musí platit mýtné, nemusí jet v příslušném jízdním pruhu, ani brzdit a ani zastavovat. Tento moderní mýtní systém se proto také označuje jako „multilane free flow“ .

Na každý úsek trasy a směr jízdy je třeba vždy jeden mýtní portál. Celkem se instaluje asi 400 mýtních portálů a většina z nich sahá přes vozovky v obou směrech. Tím se vytvoří asi 800 míst pro výběr mýtného. Asi sto těchto portálů je vybaveno jako „Enforcementstationen“. Tato místa mohou evidovat data neplatičů mýtného a předávat je dál na pracoviště dozoru.

Při realizaci mýtních portálů byl kladen zvláštní důraz na bezpečnost všech účastníků silničního provozu: Každý portál se instaloval podle nejpřísnějších bezpečnostních norem a je vybaven odrážecím zařízením.

Aktuální změny, kterým podléhá mýtný systém

Ode dne 1. ledna 2013 platí na rakouských dálnicích a rychlostních silnicích nové mýtné tarify GO Zákon o zpoplatnění spolkových pozemních komunikací stanoví roční úpravu základního kilometrického tarifu a tarifů zpoplatněných úseků, a to na základě harmonizovaného indexu spotřebitelských cen. Letošní nařízení o mýtných tarifech Spolkového ministerstva dopravy, inovace a technologie stanoví zvýšení mýtného tarifu GO o 3 %. Pro křížové financování Brennerského základního tunelu by měly být, v souladu se směrnicí EU o eurovinětě, postupně zvýšeny mýtné příplatky na dálnici A 12 (mezi státní hranicí Kufstein a výjezdem Innsbruck-Amras) do roku 2015 na 25 %. V kalendářním roce 2013 činí mýtný příplatek na tomto úseku 15 %.

Go-Box

GO-Box ve vozidle zajišťuje správné zpracování mýtného.

VÝHODY GO-BOXU

Všechna vozidla s nejvyšší povolenou celkovou hmotností nad 3,5 t musí být vybavena přístrojem do vozidla, tzv. GO-Boxem. Pomocí mikrovlnného signálu registruje tento GO-Box každý průjezd pod mýtním portálem.

KONSTRUKCE A FUNGOVÁNÍ GO-BOXU

Obsluha GO-Boxu, který musí být povinně namontován v každém vozidle s nejvyšší povolenou celkovou hmotností nad 3,5 t, je jednoduchá a snadno pochopíme, jak s GO-Boxem pracovat.
Zde se dozvíte, jak GO-Box správně namontovat: Montáž Go-Boxu

CENA GO-BOXU

GO-Box získáte za jednorázový manipulační poplatek € 5 vc. 20% daně z obratu.


Způsob platby mýtného

Platit můžeme pohodlně a jednoduše následně přes centrálně registrovaný účet (Post-Pay) nebo můžeme platit mýto předem v hotovosti, kartou Maestro, kreditní nebo tankovací kartou (Pre-Pay).

Režim pre-pay

Do GO-Boxu se vloží vklad. Při průjezdu pod mýtním portálem se příšlušná částka odečte přímo.Tuto variantu platby lze provést hotově, nebo kartou Maestro, kreditní nebo tankovací kartou. Výše nejnižší cástky, kterou lze nabít, ciní 75,00 EUR (vcetne DPH). Pri prvním vydání GO-Boxu se k75,00 EUR pripocítá ješte 5,00 EUR poplatku za zpracování. Celkem je tedy pri prvním prihlášení nutno uhradit nejméne 80,00 EUR (vcetne poplatku za zpracování a DPH). Nejvyšší výše částky k nabití jednoho GO-Boxu je omezena na 500,00 EUR (včetně DPH). Mýtné vklady pro placení mýtného jsou platné dva roky (pocítáno od posledního dobití) a propadnou po pěti letech od posledního dobití.

Režim post-pay

Držitel vozidla pak pravidelně dostává vyúčtování ujetých kilometrů. Tuto variantu platby lze provést kartou Maestro, kreditní nebo tankovací kartou.* Kromě toho Vám s „GO Direkt“ je k dispozici jednoduché a pohodlné vyúčtování přímo se společností ASFINAG (viz i: www.go-direkt.at). Splatný je pouze manipulační poplatek ve výši 5,00 EUR . Doba platnosti GO-Boxu v režimu Post-Pay je pet let (pocítáno od doby predání zákazníkovi).


Kalkulátor mýtného

Své mýtné můžete přímo spočítat na stránkách: kalkulátor mýtného
Vozidla s hmotností pod 3,5t

Zde si můžete vyhledat, jaké jsou poplatky a jakým způsobem se platí: dálniční kupony

Zpoplatnění v závislosti na emisních třídách EURO. Sazby pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přes 3,5 tuny - od 1.1.2013:Tarifní skupina kategorie 2/ 2 nápravy kategorie 3/3 nápravy kategorie 4/4 a více náprav
A EURO-emisní třída EURO VI 0,149 0,2086 0,3129
B EURO-emisní třída EURO EEV 0,155 0,2170 0,3255
C EURO-emisní trídy IV a V 0,170 0,2380 0,3570
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III 0,193 0,2702 0,4053

* Tarify v EUR za km, plus 20 % DPH
Zpoplatnení v závislosti na emisních trídách EURO Sazby pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností pres 3,5 tuny - od 1.1.2013 trasy se zvláštním mýtným A9, A10, A11, A13, S16sazební skupiny Vzdálenost pro platbu mýtného km kategorie 2/ 2 nápravy kategorie 3/3 nápravy kategorie 4/4 a více náprav
A9 Pyhrn/Bosruck Spital/Pyhr-Ardning 10
A EURO-emisní třída EURO VI 3,87 5,42 8,13
B EURO-emisní třída EURO EEV 4,01 5,61 8,42
C EURO-emisní trídy EURO IV a V 4,41 6,17 9,26
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III4,99 6,99 10,48
A9 Pyhrn/Gleinalm Kn.St. Michael- Ubelbach 25
A EURO-emisní třída EURO VI 9,18 12,85 19,28
B EURO-emisní třída EURO EEV 9,50 13,30 19,95
C EURO-emisní trídy EURO IV a V10,44 14,62 21,92
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III 11,81 16,53 24,80
A10 Tauern Flachau-Rennweg 47
A EURO-emisní třída EURO VI 13,13 18,37 27,57
B EURO-emisní třída EURO EEV 13,59 19,03 28,54
C EURO-emisní trídy EURO IV a V 14,94 20,91 31,37
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III 16,92 23,69 35,53
A11 Karawanken St.Jakob/Rosental-Tunnel Sudportal 10
A EURO-emisní třída EURO VI 8,68 12,15 18,23
B EURO-emisní třída EURO EEV 8,98 12,57 18,86
C EURO-emisní trídy EURO IV a V 9,88 13,83 20,75
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III 11,18 15,65 23,48
A13 Brenner Innsbruck Amras-Brenner 35
A EURO-emisní třída EURO VI 22,68 31,75 47,63
noční sazba 95,24
B EURO-emisní třída EURO EEV 23,46 32,84 49,27
noční sazba 98,54
C EURO-emisní trídy EURO IV a V 25,80 36,12 54,18
noční sazba 108,36
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III29,19 40,87 61,30
noční sazba 122,58
A13 Brenner Innsbruck Wilten-Brenner 34
A EURO-emisní třída EURO VI 22,00 30,80 46,20
noční sazba 92,40
B EURO-emisní třída EURO EEV 22,77 31,88 47,82
noční sazba 95,64
C EURO-emisní trídy EURO IV a V 25,02 35,03 52,54
noční sazba 105,08
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III 28,32 39,65 59,47
noční sazba 118,92
S16 Arlberg St. Anton/Arlberg-Langen/Arlberg 16
A EURO-emisní třída EURO VI 8,39 11,75 17,62
B EURO-emisní třída EURO EEV 8,68 12,15 18,23
C EURO-emisní trídy EURO IV a V 9,56 13,38 20,08
D EURO-emisní trídy EURO 0 - III 10,80 15,12 22,68

* Sazby jsou uvedeny v EUR bez 20% DPH.


Více informací naleznete na:http://www.go-maut.at

image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-
Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy