REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
 


Legislativa - EORI - Incoterms 2010 - Bodový systém


Povinnost používaní zimnich pneumatik by měla být stanovena bez vyjímky

aktualizováno dne 9.5.2012

p

Ministr dopravy Pavel Dobeš podporuje po vyhodnocení zimní sezóny změnu zákona o silničním provozu tak, aby byla stanovena povinnost užití zimních pneumatik bez výjimky. Podle Ministerstva dopravy taková změna přispěje k bezpečnosti silničního provozu a k ochraně lidských životů. Řidičům by také odpadla nejistota ohledně správného zvolení typu pneumatik.
V minulém roce vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a s ní i ustanovení vztahující se k provozu vozidel v zimním období. Předmětná novela stanovila podmínky, za kterých je řidič motorového vozidla povinen použít na konkrétním vozidle zimní pneumatiky.
V prosinci 2011 provedla dopravní policie průzkum používání zimních pneumatik. Z jeho výsledku vyplývá, že nově zavedená povinnost ve vztahu k používání zimních pneumatik byla pro bezpečnost a plynulost silničního provozu přínosem. „S ustanovením nové úpravy se ale objevila i celá řada otázek a interpretací, vztahujících se především k podmínkám, za kterých se musí zimní pneumatiky používat. Změna by tak měla ještě více podpořit bezpečnost silničního provozu,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš.
V současnosti není vedeno žádné správní řízení, jehož předmětem by byla nedostatečná zimní výbava. To lze odůvodnit relativně mírnou zimou. Platné znění příslušného zákona by v budoucnu mohlo v praxi působit problémy jak na straně řidičů, kteří si nebudou jisti jaký typ pneumatik zvolit, tak na straně správních orgánů, které se mohou dostat do důkazní nouze.
„Na základě odborné diskuse s Ředitelstvím služby dopravní policie i s krajskými úřady proto navrhneme, aby do legislativního plánu Ministerstva dopravy pro roky 2013/2014 byla zařazena novela silničního zákona. Současné znění § 40a bude upraveno tak, aby povinnost mít zimní pneumatiky byla stanovena bez výjimky,“ řekl ministr dopravy Pavel Dobeš.
S postojem Ministerstva dopravy souhlasí i Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR. Jejich základním argumentem je, že zimní pneumatiky mají příznivé jízdní vlastnosti i za situace, kdy se na vozovce nenachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza. „Výhodou zimních pneumatik jsou také adhezní vlastnosti za snížených teplot, kterým nemohou konkurovat běžné letní pneumatiky,“ doplnil ředitel služby dopravní policie Leoš Tržil.
Tím že byla stanovena povinnost zimní výbavy v uplynulé sezóně, náklady na pořízení nových zimních pneumatik budou téměř nulové.Nezbytné pro celní odbavení od 1.7.2009


eori

*Registr EORI by měl do budoucna odstranit neustále zasílání celním úřadům výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DIČ atd. Zatím se tak bohužel neděje. Některé cení úřady bohužel stále vyžadují zmíněné doklady i když by již měly být schopni nahlédnou do registru. EORI identifikační číslo je shodné s DIČ a měly by ho dostat od GŘC (Generálního Řiditelství Cel) všechny společnosti, zabývající se dovozem nebo vývozem zboží mimo EU. V případě, že ho Vaše společnost nedostala, tak o něj může zažádat na celním úřadě s žádostí níže. Současně doporučuji v co nejkratší době zaslat písemně nejbližšímu celnímu úřadu doplňující údaje, aby nedošlo k opomenutí provedení tohoto úkonu, protože, pokud tak neučiníte do konce letošního roku, bude Vám EORI identifikátor zrušen a tím by nastaly problémy s celním projednáváním Vašich zásilek. Pozor za záměnu EORI s DIČ! EORI identifikátor je Vaše unikátní ID číslo, které se přiděluje dle místa, kde má Vaše společnost sídlo a které slouží pouze pro celní řízení a je použitelné u všech celních úřadů ve Společenství. Jestliže tedy provádíte celní řízení v jiném členském státě Společenství než je Česká republika, platí Váš EORI identifikátor i tam, ale k DPH musíte být v tomto členském státě registrováni i nadále a provádět tam daňové operace na základě daňového čísla přiděleného Vám tamními úřady.

Žádost a pokyny:
Pokyny_EORI.pdf
Žádost_EORI.doc
Úmluva CMR – Úmluva platná pro všechny dopravce v regionu EU.

cmrSmlouva řeší rizika spojená s přepravou, určuje odpovědnosti dopravce za ztrátu apod.
Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.
Celý text smlouvy: umluva_cmr.docZákon o mýtném

dalnice – Najdete zde i sazby pro motorová vozidla: Zákon o mýtném ČR - 484/2006Sb.

- Více k zákonu o mýtném najdete také na : Mýtné v ČR
Incoterms 2010(International Commercial Terms)\ – Mezinárodní podmínky platné pro přepravu zboží

incoterms Upravuje platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím: Incoterms 2010


  Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.
 • EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)


 • Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.
 • FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
 • FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
 • FOB (Free On Board) – vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění)


 • Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.
 • CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
 • CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení)
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)


 • Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.
 • DDP (Delivered Duty Paid) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)


 • Nové podmínky dodání
 • DAT (Delivered at terminal) – s dodáním na terminál (ujednané místo určení)
 • DAP (Delivered at place) – s dodáním na místo (ujednané místo určení)


 • Ve srovnání se současnou praxí nebudou nadále existovat standardní podmínky DDU (Delivered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay). Pokud je obchodní partneři budou chtít nadále využívat, neměli by se odvolávat na platné INCOTERMS 2010.

zdroj: wikipedia


Požadavky jednotlivých zemí na dřevěný obalový materiál – bez fumigovaných palet se Vaše zásilka může vrátit zpět

paletaISPM 15 – logo které by mělo být jako symbol splnění normy, vypáleno do dřevěného obalového materiálu: (více) ipc

image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-
Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy