REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
topleft toplogo
topright

Omezení jízd kamionů


Omezení jízd v České republice

Omezení se týkají vozidel nad 7,5 tuny a také vozidel nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem na dálnicích, silnicích pro
motorová vozidla a silnicích I. třídy.

Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost (prázdniny od 1.7. - 31.8.)
Pátek 17:00 21:00 4 Jen o prázdninách
Sobota 7:00 13:00 6 Jen o prázdninách
Neděle 13:00 22:00 9 Celoročně
Celkem hodin zákazu:19


Ministerstvo dopravy proto uděluje výjimky ze zákazu jízdy pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, což jsou především důvody:

 • - zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel,
 • - zabránění možným ekologickým haváriím,
 • - zajištění plynulé dodávky elektrické energie, vody, plynu apod.,
 • - zajištění provozu telefonních sítí,
 • - zajištění víceméně jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí,
 • - velmi krátkodobě dočasné zajištění plynulosti provozu výrobních a jiných organizací, pokud jsou tak řešeny následky nepředvídatelných událostí (porucha výrobního zařízení apod.),
 • - pouze ve skutečně důkazy prokázaných případech, kdy je doloženo a přísně ověřeno, že potřeba přepravy není možná za žádných okolností uspokojit ve dnech, kdy neplatí omezení jízdy.

Doklady nutné k povolení vyjímky:

 • - vyplněná Žádost o udělení výjimky - Vzor ke stažení zde
 • - vyplněný Doplněk výjimky - Vzor ke stažení zde
 • - koncesní listina, popř. živnostenský list
 • - výpis z obchodního rejstříku
 • - technické průkazy vozidel

Zdroj informací: www.mdcr.czOmezení jízd v Německu

Omezení jízd kamionů v Německu se týká vozidel nad 7,5, tun, "trailer" kamionů bez ohledu na celkovou hmotnost a kloubových vozidel pro přepravu zboží skládajících se z tažného a přípojného vozidla, pokud celková hmotnost soupravy přesáhne 7,5 tuny.

Kdy platí zákazy jízd pro výše zmíněná vozidla ?
1, Zákaz jízd platí vždy o nedělích, v době od 0,00 do 22,00 hodin pro celou trasu silnic a dálnic Spolkové republiky Německo.
2, Zákaz jízd platí vždy o státních svátcích v období od 0,00 do 22,00 hodin. Zákaz se vztahuje na celou síť silnic a dálnic Spolkové republiky Německo,nejedná se pouze o regionální opatření.

Státními svátky ve smyslu § 30 III zákon o silničním provozu, jsou:
 • * Neujahr NOVÝ ROK
 • * Karfreitag VELKÝ PÁTEK
 • * Ostermontag Velikonoční pondělí
 • * Tag der Arbeit (1. Mai) Svátek práce (1. května)
 • * Christi Himmelfahrt Nanebevstoupení Krista
 • * Pfingstmontag Svatodušní pondělí
 • * Corpus Christi, pouze v Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko
 • * Tag der deutschen Einheit (3. Oktober) Den německé jednoty (3. října)
 • * Den reformace (31. října),pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
 • * Všech svatých (1. listopadu), pouze v Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko
 • * 1. a 2. svátek vánoční a Štědrý den.

Veškeré svátky v Německu naleznete na : Státní svátky v Německu

 • Na všechny ostatní svátky, jako je šestý leden, 15.srpen (Mariä Himmelfahrt)a den pokání a modliteb v Německu neexistuje žádné omezení jízd.

 • Na regionální svátky, kdy zákaz jízdy motorového vozidla platí (Corpus Christi, Den reformace a Všech svatých), v zásadě neexistuje možnost tranzitu,může být však udělena výjimka. Ta může být udělena na 31.10 (Den reformace) a řidič musí prokázat, že daný úsek jezdí pravidelně. Pro více informací, kontaktujte Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs


 • 3, Zákaz jízd platný o prázdninách v období od 1.7. do 31.8. platí kromě nedělí ještě každou sobotu, od 07:00 do 20:00 a to na následujících úsecích : A1-A10, A45, A61, A81, A92, A93, A99, A215, A831, A980, A995 B31, B96/E251.


  Omezení jízd kamionů v Německu se netýká : Přepravy čerstvého mléka a čerstvých mléčných výrobků, čerstvého masa a čerstvého masných výrobků, čerstvé ryby, živých ryb a čerstvých rybích výrobků, podléhající rychlé zkáze ovoce a zeleniny a na přepravu zboží podléhající rychlé zkáze. Nutné doložit- (řidičský průkaz, dodací list, nákladní list, nebo jiný dokument obsahující přesnou specifikaci zboží.)

  Do center vybraných německých měst je omezen vjezd a to z důvodu omezení vypouštění emisí. Vjezd je povolen pouze vozidlům s příslušnou nálepkou vztahující se k emistní třídě vozidla. V Německu dostanete nálepky u stanic měření emisí a STK.

  Mapa německých měst s omezením:


  Pro větší mapku klikněte prosím na obrázek!
  Zdroj informací : Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs a Umweltzonen

  Omezení jízd v Rakousku

  Omezení jízd se týká vozidel nad 7,5 tuny a vozidel s přívěsy, pokud je celková hmotnost vozidla nebo přívěsu nad 3,5 tuny.
  * Celoročně platí v celém Rakousku zákaz nočních jízd kamionů od 22 do 5 hodin, s výjimkou jízd vozidel se sníženou hlučností
  (zelený terč s označením L), a maximální rychlost je omezena na 60 km/h.
  V některých městech (Vídeň, Klagenfurt, Innsbruck, Linz, Graz a Salzburg) je hmotnostní limit pro vozidla snížen na 3,5 tuny.

  Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost
  Sobota 15:00 00:00 9 Celoročně
  Neděle + státní svátky 00:00 22:00 22 Celoročně
  Celkem hodin zákazu: 31


  Zákazu jízd nepodléhají vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze.


  Zdroj informací : www.oeamtc.at  Omezení jízd na Slovensku

  Omezení jízd kamionů se týká vozidel nad 7,5 tuny a vozidel s vlekem. Omezení platí jen během víkendů ,státních svátků a letních prázdnim .
  Zákaz platí pro nákladní vozidla v níže uvedené době na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích 1.

  Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost(prázdniny od 1.7. - 31.8.)
  Sobota 7:00 19:00 13 Jen o prázdninách
  Neděle + st. svátky0:00 22:0022 Celoročně
  Celkem hodin zákazu:35


  Zákazu jízd nepodléhají vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze a zvířata.
  Omezení jízd v Polsku

  V Polsku se omezení jízd týkají pouze kamionů nad 12 tun. Během roku je omezení jen o státních svátcích a jejich předvečer.
  * Začátek prázdnin je od následujícím pátku po (min. 18.6.) do poslední neděle před začátkem školního roku (max. 31.8.)

  Státní svátky v Polsku:
  Veškeré svátky v Polsku naleznete na : Státní svátky v Polsku

 • 1.1 Nový rok
 • 28.3 Velikonoce
 • 1.5. Svátek práce
 • 3.5. Den konstituce
 • 26.5. Svatodušní svátek
 • 15.8 Nanebevzetí
 • 1.11 Všech svatých
 • 11.11 Den nezávislosti
 • 25, 26.12 vánoce


 • Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost o prázdninách (letní prázdniny od 26.6.2010 - 31.8.2010)
  Pátek 18:00 22:00 4 Jen o prázdninách
  Sobota 8:00 14:00 6 Jen o prázdninách
  Neděle 8:00 22:00 14 Jen o prázdninách
  St. svátky 8:00 22:00 14 Celoročně
  Celkem hodin zákazu:38


  Zákazu jízd nepodléhají vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze, zvířata a rádiové a televizní vozy.

  Omezení jízd v Itálii

  V Itálii se omezení jízd týká pouze kamionů nad 7,5,t. Zároveň je v Itálii omezena doprava v historických centrech některých větších měst.Emisní poplatek za průjezd městem je stanoven na základě emistní třídy a musí být zakoupen před vjezdem do města.

  Den v týdnu zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu Platnost
  Neděle 07:00 00:00 17 červen až září
  Neděle 08:00 22:00 14 leden až květen a říjen až prosinec
  Celkem hodin zákazu:31


  Pro vozidla operující v mezinárodní přepravě začíná zákaz jízdy o 4 hodiny později a končí o 2 hodiny dříve než výše uvedené doby.
  Tato omezení se nevztahují na vozidla, kterým byla udělena vyjímka např.vozidla přepravující zboží, které podléhá rychlé zkáze a přeprava paliva.


  PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o omezeni jízd v Itálii po dobu prázdnin a v další dny pro rok 2012

  Datum zákaz jízdy od - do celkem hodin zákazu
  7. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  14. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  21. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  27. července od 14:00 hodin do 23:00 hodin 9
  28. července od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  3.srpna od 16:00 do 23:00 hodin 7
  4.srpna od 16:00 do 23:00 hodin 7
  10. srpna od 14:00 do 23:00 hodin 9
  11. srpnaod 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  15. srpnaod 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  18. srpna od 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  24. srpna od 16:00 do 23:00 hodin 7
  25. srpnaod 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  1. záříod 07:00 hodin do 23:00 hodin 16
  31. říjnaod 16:00 do 22:00 hodin 6
  1. listopaduod 08:00 hodin do 22:00 hodin 14
  8. prosince od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14
  21. prosince od 16:00 do 22:00 hodin 6
  22. prosince od 08:00 hodin do 14:00 hodin 6
  25. prosince od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14
  26. prosince od 08:00 hodin do 22:00 hodin 14


 • KAŽDOU NEDĚLI v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci - od 08:00 hodin do 22:00 hodin


 • KAŽDOU NEDĚLI v červnu, červenci, srpnu a září - od 07.00 hodin do 24.00 hodin


 • Více informací naleznete zde


  Zákaz jízd neplatí v těchto zemích:

  Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Irán, Irsko, Kazachstán, Kuvajt, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko Makedonie (FYROM), Moldávie, Nizozemí, Norsko, Rusko, Srbsko, Švédsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán.  image003
  Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
  který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
  KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


  NAŠI PARTNEŘI:


  Sdružení automobilových dopravců


  Internetový dopravní magazín


  logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
  Dopravní kamery - online anglicka-skretova

  Obrázek týdne:
  -
  Nepřehlédněte:
  diety 2012
  členské země EU
  Autoškola - online testy
  státní svátky
  specifikace kontejnerů
  seznam IATA kódů letišť
  omezení jízd kamionů
  Karnet ATA
  seznam IATA kódů aerolinií
  specifikace kamionů
  mýto v České republice
  mýto na Slovensku
  mýto v Chorvatsku
  mýto v Německu
  mýto v Rakousku
  mýto v Polsku
  mýto v Itálii
  mýto ve Francii
  mýto v Nizozemí
  mýto v Belgii
  mýto v Lucembursku
  ADR
  INCOTERMS
  Dálniční známky
  Telefonní předvolby ve světě
  Výstavy a veletrhy
  Nově přidáno
  Ceny benzínu
  Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
  US_paleta
  EUR_paleta
  Počet obyvatel dle států
  Kódy států a světových měn
  Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
  Počasí
  Předpověď počasí
  Počasí - Satelit
  Autolékárnička 2011
  Světový čas, přehledně on-line
  Katalog logistických a dopravních stránek

  Odkazy:
  Truck v Praxi - server o nákladních vozech
  Sklady v Praxi - server o skladování
  Autodíly Brno
  Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
  Autopůjčovna Mělník


  sidebg2
  © Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
     Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy